Åstorps kommun återbetalar för höga bygglovsavgifter

Bilden visar hammare och spik på träplankor

Vid en internkontroll tidigare i år upptäcktes att ett antal personer som sökt bygglov i kommunen fått betala för hög bygglovsavgift. När detta uppdagades tillsatte bygg- och miljönämnden genast en utredning och en handlingsplan. Nu har arbetet med återbetalningarna börjat.

I januari 2019 uppdaterades plan- och bygglagen med nya krav. Bland dessa fanns kravet att bygglovsansökningar måste hanteras inom tio veckor, respektive fyra veckor för anmälan. Hanteras inte ansökan inom denna tidsram ska avgiften reduceras enligt plan- och bygglagens föreskrifter. I Åstorps kommun har vissa ärenden fått felberäknad handläggningstid, något som upptäcktes vid en internkontroll tidigare i år.

Julia Engström, byggnadsinspektör på byggkontoret i Åstorps kommun är ansvarig för att utreda hur många ärenden det rör sig om och vilka summor som ska återbetalas.

–När detta upptäcktes tog bygg- och miljönämnden genast det på största allvar och tillsatte en utredning. Det finns avsatt pengar från förra årets budget för att täcka upp de ärenden där vi tagit för mycket betalt i vår avgift från byggkontoret, säger Julia Engström och fortsätter:

–Totalt har 42 ärenden identifierats under våren där vi i nästa steg kommer att kontakta den angivna fakturamottagaren som därefter får sitt beslut om avgift omprövat.

Ökad befolkningstillväxt möjlig förklaring

Menaid Nocic, ordförande i Bygg-och miljönämnden i Åstorps kommun ser befolkningstillväxten i kommunen som en möjlig förklaring till att detta kunnat ske.

–Vi är väldigt glada och stolta över att så många väljer att bygga och bo i just Åstorp och ser fram emot att utveckla kommunen tillsammans med våra medborgare. Den stora expansion av kommunen som skett de senaste åren har däremot gjort avtryck i arbetsbelastningen. Detta har resulterat i att det blivit lite fel i uträkningen av avgifterna efter det nya lagkravet som infördes. Jag och övriga i nämnden har haft väldigt hög prioritet på att detta ska lösas så snabbt men även så smidigt som möjligt, säger han.

Åtgärder vidtas för framtida bygglovsansökningar

Lagändringen i plan- och bygglagen gäller reduktion av avgiften för ärenden då ansökan/anmälan inkommit efter 1 januari 2019. Varför lagändringen inte implementerats korrekt beror till stor del av att ärenden inte hunnits kontrolleras inom de lagstadga tre veckorna, Julia Engström menar att de säkerställt att framöver kommer handläggningstiderna att kontrolleras inför ett beslut om avgift.

- Det är väldigt beklagligt att detta hänt och vi arbetar nu för att åtgärda detta och återbetala berörda personer så snart som möjligt. Vi har även sett till att ta fram en handlingsplan och en ny checklista vi ska följa vid dessa ärenden för att inte återupprepa samma misstag, berättar hon.

Om du har frågor kring detta ärende är du välkommen att ta kontakt med Julia Engström eller Menaid Nocic. Se kontaktuppgifter nedan:

Julia Engström, byggnadsinspektör på Byggkontoret i Åstorps kommun

E-post: julia.engstrom@astorp.se
Telefon: 042-640 71, telefontid varje vardag klockan 10.00-12.00

Menaid Nocic, ordförande i Bygg- och miljönämnden i Åstorps kommun

E-post: menaidnocic@gmail.com
Telefon: 076-268 97 66


Senast ändrad • 2021-09-20