Årlig enkätundersökning om socialtjänsten är i gång

En hand som fyller i en enkätundersökning

Varje år utförs en rikstäckande undersökning om socialtjänsten i Sveriges kommuner. Syftet med undersökningen är att utveckla och förbättra socialtjänsten. Just nu pågår undersökningen i Åstorps kommun.

Du som har ett möte med socialtjänsten kommer att erbjudas att svara på en enkät om hur du upplever kontakten med socialtjänsten i Åstorps kommun. Frågorna i enkäten berör bland annat nöjdhet och delaktighet i kontakten med socialtjänsten. Enkäterna delas ut till dig som har behov av ekonomiskt bistånd, missbruksvård samt till vårdnadshavare och ungdomar inom barn och familj.

Så deltar du i undersökningen

Alla som kommer på besök till socialtjänsten ska erbjudas en enkät och du är självklart helt anonym. Du väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter mycket viktiga. Att fylla i enkäten hjälper oss att få reda på om vi gör rätt saker på rätt sätt.

Vanligtvis brukar enkäten erbjudas både i pappersformat och digitalt, men på grund av problem med det digitala hjälpmedlet utförs undersökningen detta år enbart i pappersform. När du fyllt i enkäten lämnar du in den på medborgarkontoret som i sin tur lägger det i en förseglad låda för att bevara anonymiteten. Denna låda töms regelbundet och när undersökningsperioden är slut sammanställs resultaten.

Undersökningen genomförs under september och oktober månad och du har möjlighet att delta mellan den 20 september och den 20 oktober.

Senast ändrad • 2021-09-24