Anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Bild

Socialförvaltningen har fått information om att en person är avliden. Då personen var känd hos socialförvaltningen kommer förvaltningen att granska ärendet. Förvaltningen anmäler därför sig själv till IVO (inspektionen för vård och omsorg), en så kallad Lex Sarah-anmälan och en utredning är initierad.

Det är fortfarande oklart på vilket vis och i vilken omfattning som förvaltningen har brustit, men det kommer att klarna i takt med att utredningen fortgår.

Mer information om socialförvaltningens eventuella kvalitetsbrister samt hur dessa i så fall ska förebyggas kommer klargöras inom två månader, vilket är den lagstadgade utredningstiden för en lex Sarah.

Om lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Även risk för missförhållanden måste rapporteras. Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna om lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Att komma till rätta med brister i verksamheten är viktigt för att förhindra att liknande missförhållanden inträffar igen.

Läs mer på Kunskapsguidens webbplats:

Senast ändrad • 2021-10-22

Kontakt