Elever på Rågenskolan syr tyngdhalsdukar som ökar koncentrationen

Bild

Fyra elever på Rågenskolan syr tyngdhalsdukar på slöjden. Tyngdhalsdukarna har blivit ett uppskattat hjälpmedel i klassrummen när elever behöver sitta still och koncentrera sig.

Halsdukarna är fyllda med ris för att skapa tyngd. Karin Norstedt är lärare och utbildad specialpedagog och fick idén om tyngdhalsdukar.

– Halsduken kan användas i klassrummet om man som elev har lite svårt att sitta still. Den går att använda på minst fyra olika sätt utifrån vad eleven tycker känns bäst.

Projektet började med att Karin Norstedt berättade om sin idé till textilslöjdläraren på Rågenskolan och hon nappade på initiativet. Därefter fick fyra elever som ingår i en särskild undervisningsgrupp testa att sy varsin halsduk.

– Vår ena specialpedagog såg dessa och frågade våra elever om de ville sy ytterligare en. De ville eleverna gärna och vi lämnade sedan över dessa till henne och hon blev väldigt rörd.

Intresset för tyngdhalsdukarna började sedan sprida sig på skolan.

– Specialpedagogen lånade ut en av dem till en lärare som sedan berättade vilken oerhörd skillnad det gjorde på en elev. Hen kunde för första gången sitta ner och arbeta. Det slutade med att eleven själv frågar efter den under lektionstid.

Det gjorde att vi frågade eleverna om de ville tillverka fler och det ville dem. Sedan dess har eleverna sytt ännu fler tyngdhalsdukar som delats ut till andra på skolan. Responsen har varit väldigt positiv. Flera lärare har även upptäckt att det är ett bra hjälpmedel och erbjudit sig att sy fler.

– Våra elever har lyckats så himla bra med detta. De gillade inte slöjd innan, men har sagt att de gör det nu. Så nu är planen att vi ska göra så många vi kan och orkar. Vi kommer fortsätta så länge barnen vill, och är det någon annan skola/lärare i kommunen som skulle vilja göra samma så skulle våra elever säkerligen och gladeligen visa hur de tillverkas.

Tyngdhjälpmedel börjar segla upp mer och mer på marknaden och börjar även bli ett vanligare inslag i skolmiljön.

– De hjälpmedel som finns idag är dock väldigt dyra. Vårt projekt kostar inte heller mycket. Vi har dessutom blivit sponsrade av Ica Oj som ger oss ris att fylla halsdukarna med.

Bild

Från vänster: William, elevassistent. Madona, lågstadielärare. Elina, textil och slöjdlärare. Stella, elev. Karin Norstedt, lärare och specialpedagog. Ian, elev. Eleverna Liam och Zach och lärarassistenten Magnus är inte med i bild.

Senast ändrad • 2021-10-25