Matdistribution genom konceptet Cook and Chill

Bild

Om du inte kan laga din egen mat, finns det möjlighet att få nerkyld mat levererad hem till dig. Du kan välja mellan 9-12 rätter i veckan.

Du som bor hemma kan beviljas matdistribution efter bedömning av biståndshandläggare. Konceptet kallas Cook and Chill och innebär att du som har matdistribution får kyld mat levererad till dig. Du kan välja mellan 9-12 rätter i veckan. Maten tillagas sedan på kostenheten och kyls därefter snabbt ner för att bibehålla smak och näring. Därefter packas maten ner i matlådor och håller sin kylkedja fram till att den når hem till dig.

Högre näringsinnehåll och fler valmöjligheter

Med Cook and Chill kan vi förenkla och förbättra matdistributionen till alla som berörs. Att leverera kyld mat har nämligen flera fördelar, bland annat att du själv kan välja när du vill äta. Det finns även fler valmöjligheter och måltidernas näringsinnehåll och kvalité blir längre. Matportionerna levereras sedan två gånger i veckan och leveransen av dem sker i samband med beviljad insats.

Om projektet Cook and Chill

Projektet Cook and Chill startade under våren 2021 med att en pilotgrupp på 40-50 omsorgstagare. Personerna fick tycka till om projektet och utvärdera maten. Den första utvärderingen skedde efter en månad och visade att den upplevda skillnaden mellan varm mat och Cook and Chill var liten och att majoriteten över 80% var nöjda eller mycket nöjda. Efter ytterligare två utvärderingar togs beslut att införa konceptet permanent.

Fortsatt varm mat på kommunens särskilda boenden

På våra särskilda boenden serveras varm mat måndag till söndag och där kan omsorgstagaren välja mellan två rätter dagligen. Varm mat serveras även på Punkthuset och Rönnåsen.


Senast ändrad • 2021-11-08