Arbetsmarknadsenheten flyttar in i nya lokaler

Bild

Från och med i måndags, den 8 november finns arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen under samma tak för att kunna dra större nytta av varandras verksamheter och kontakter.

Arbetsmarknadsenheten flyttar till vuxenutbildningscentrums fastighet på Ji-te gatan 1 Åstorp. Återbruksbutiken blir kvar i Arbetsmarknadsenhetens nuvarande lokaler på Bangatan 11. Till Ji-te gatan flyttar större delen av den arbetsinriktade dagliga verksamheten inom LSS/SoL och den verksamhet som riktar sig till arbetssökande.

­‑ När vi samverkar under samma tak möjliggör det att utbildningarna bättre kan anpassas efter individens behov. Hit kan ungdomar och vuxna komma för att få hjälp på sin väg mot studier eller arbete. Vi kan motivera, vägleda och stödja den sökande och har större möjlighet att fånga upp den sökande när alla samtidigt är delaktiga i individens framtida plan mot en egen försörjning, säger Ulrika Engquist, arbetsmarknadschef.

För att detta skulle vara möjligt har en större ombyggnation skett. Det har bland annat byggts en genomgående trappa, huvudentrén har flyttats och åtgärder har gjorts för att öka brandsäkerheten. Dessutom har ett nytt träningskök byggts för att erbjuda lunch till elever och daglig verksamhet samt möjlighet för arbetsträning och sysselsättning.

Senast ändrad • 2021-11-10