Höjd skyddsnivå för fågelinfluensa i Skåne län

Höns i inhägnad hönsgård

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar men som också kan sprida sig till tamfåglar. Nu är det höjd risk för smitta i Skåne.

Spridning av fågelinfluensa sker varje år. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar och förekommer naturligt hos vilda fåglar. Ofta sker en ökning i samband med att vilda fåglar flyttar. För att hindra att sjukdomen sprids till våra tamfåglar finns det regler kring hur fåglarna får hållas.

Rådande smittläge

I vissa län i södra Sverige, däribland i Skåne, är risken extra hög för fågelinfluensa. Därför gäller nu skyddsnivå 2 vilket bland annat innebär att du ska hålla fåglar inomhus.

Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Detta gäller för vilda och tama fåglar

Hägnat fjädervilt (vilda fåglar som får jagas) får hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska dessutom vara nätövertäckta. Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar. Vilda änder får inte tas in på anläggningen. Om andfåglar och andra fjäderfä hålls på samma anläggning ska handtvätt och skobyte ske mellan besök hos respektive art. Djurhållaren ska föra journal över eventuella utsättningsplatser.

Andra fåglar i fångenskap, inklusive hobbyflockar, får hållas utomhus, men ska då hållas inhägnade och ges foder och vatten inomhus eller under skydd ute. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar. Med hobbyflockar avses alla fåglar som hålls i fångenskap till exempel sällskapsfåglar som papegojor eller fåglar där ägg och kött enbart används i det egna hushållet.

Under skyddsnivå 2 råder förbud mot utställningar och tävlingar.

Mer information om fågelinfluensa och vad den höjda skyddsnivån innebär hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

Senast ändrad • 2021-11-19