Företagsbesök på Wellplast i Åstorp

Bild

Åstorps kommun genomför företagsbesök i princip varje vecka. Då träffar politiker och tjänstemän företagare i deras vardag. Senast träffade vi Wellplast som tillverkar förpackningslösningar till kunder över hela Europa. 

Wellplast tillverkar förpackningsmaterial och transportemballage. Materialen produceras och utvecklas i deras anläggning i Åstorp.

På företagsbesöket fick vi träffa Jacob Volckerts som är vice vd på Wellplast. Han gjorde först en presentation av företaget och visade sedan oss runt i lokalerna.

Förpackningslösningar till kunder i Europa

Wellplast tillverkar förpackningslösningar till kunder över hela Europa. De levererar till bygg- och stål-, livsmedel- och läkemedelsindustrin men deras största kundgrupp finns inom fordonsindustrin. Där är de leverantörer till bland annat Volvo.

­‑ När olika bildelar ska transporteras behöver de en effektiv förpackningslösning. Bilars olika delar är i många fall svårpackade och där kan vi erbjuda speciella material som till exempel klarar av att skydda produkterna från repor. Vi har även förpackningslösningar som maximerar fyllnadsgraden i pallar och containers som i sin tur bidrar till att transporter kan reduceras, säger Jacob Volckerts.

Företagsbesök hos Wellplast 

Jacob Volckerts är vice vd på Wellplast och visade runt i lokalerna och svarade på frågor från politiker och tjänstemän i Åstorps kommun.

Stort fokus på minimerad miljöpåverkan

Wellplast strävar ständigt efter att minimera miljöpåverkan, både när det gäller förpacknings- och logistiklösningar till kunder såväl som i deras egen produktion.

‑ Förutom att vi återanvänder emballage så har vi ett starkt fokus på återvinning. Idag återvinner vi 95% allt produktionsspill till nya material och målet är 100%. Ett annat mål är att återvinna kunders använda emballage i så hög grad som möjligt. Vi erbjuder därför ett återköpsprogram för återvinning av använt material, säger Jacob Volckerts.

Avslutningsvis fick vi möjlighet att ställa frågor, bland annat hur Wellplast upplever kontakten med kommunen och hur det är att vara företagare i Åstorps kommun.

Om Åstorps kommuns företagsbesök

Syftet med företagsbesöken är att bygga relationer och öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Vi får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och får information om företagets och dess framtidsplaner. Dessutom får vi lyssna till vilka förväntningar företagare har på näringslivet i Åstorps kommun.

Vill ditt företag också få besök av Åstorps kommun? Kontakta Susann Cardell, näringslivsutvecklare på Åstorps kommun.

Senast ändrad • 2021-11-16

Kontakt