Nytt utegym ska byggas vid Kvidingebadet

Bild

Utegymmet kommer vara i stål.

Ett utegym kommer placeras vid Kvidingebadet istället för i Prästamarkens naturreservat då den värdefulla naturen behöver skyddas.

Hösten 2020 gick vi ut med en enkätundersökning där det fanns möjlighet att tycka till vart ett utegym skulle placeras i Kvidinge. Det fanns två platser att välja mellan: Prästamarken och Kvidingebadet. Enkätresultatet visade att flest önskade ett utegym i Prästmarken.

‑ När vi tittade närme på placeringen kom vi fram till att vi inte kan placera utegymmet där. Anledningarna till detta beror främst på att vi behöver skydda områdets naturvärden och bevara områdets växt- och djurliv, vilket påverkar vad vi kan och vad vi får göra i området, säger Bengt Nordén, områdeschef fritid på Åstorps kommun.

Utegymmet kommer därför placeras utanför Kvidingebadet. Utegym är beställt och kommer vara på plats i november-december 2021.

Senast ändrad • 2021-11-24