Välkommen på Öppet hus

Bild

Har du frågor om bygglov? Vill du veta vilka byggprojekt som är på gång? Den 8 december bjuder samhällsbyggnadsförvaltningen in till Öppet hus på Kulturhuset Björnen. Det finns även möjlighet att ta del av dagen digitalt.

Varmt välkommen till Öppet hus som arrangeras av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Åstorps kommun. Den 8 december finns tjänstemän från bland annat byggkontoret och miljökontoret på plats för att svara på dina frågor.

Det blir ett fullspäckat program där du får inblick i förvaltningens arbete och vad som är på gång i kommunen. Dessutom livesänder vi hela programmet direkt från Kulturhuset Björnen. 

Tid: 15.30-20.00
Plats: Kulturhuset Björnen, Trädgårdsgatan 1, Åstorp.

Hela programmet

15.30-16.30 Husköp och ansökan om bygglov
Är du i husköp eller bygglovstankar? Kom och träffa byggkontoret och ställ dina frågor. Vi håller även ett föredrag kl. 16.00 där du får konkreta tips hur du till exempel ansöker om bygglov.

16.30-17.00 Presentation av praktikantarbete hur Åstorps centrum kan utvecklas
Lina och Rosie är praktikanter på plankontoret och vill presentera sitt förslag på centrumutveckling i Åstorp.

17.00-17.30 Vad är på gång kring byggnationer i kommunen?
Samhällsbyggnadschefen berättar vad som är på gång kring byggnationer och projekt i kommunen.

17.30-18.00 Hur fungerar tillsynsarbete på byggkontoret?
Ulf är byggnadsinspektör och arbetar med tillsyn av bland annat ovårdade fastigheter, häckar och olovligt byggande. Han berättar hur detta går till och bland annat om glappet som finns mellan vad allmänheten ofta ser som ovårdat och vad som krävs för att ingripa.

18.00-18.30 Presentation av bostadsprojektet Lydinge Resort
Björn Gibrand från Lydinge Resort berättar om det stora byggprojektet i Hyllinge där det planeras bygga flera hundra bostäder.

18.30-18.45 PAUS

18.45-19.30 Rensning av Maglaby kärr och Minimeringsmästarna
Miljöchefen håller en kort information om vad miljökontoret gör. Därefter beskrivs projektet Maglaby Kärr som är ett naturvårdsprojekt i samverkan med Wrams Gunnarstorp, Naturskyddsföreningen och Åstorps kommun. Projektet syftar till återställa dammen och våtmarksområdet runt omkring vilket i förlängningen ska bidra till ett stabilare vattenflöde i bäckarna nedströms samtidigt som de ekologiska förutsättningarna för växter och djur gynnas.

Fortsättningsvis berättar vi om Minimeringsmästarna som är ett projekt tillsammans med NSR. Minimeringsmästarna är en tävling för hushållen att minska avfallet, klimatavtrycket och inköp av onödiga saker.

19.30-20.00 Fördjupad översiktsplan för Björnås
Samhällsbyggnadschefen och plankontoret berättar om tankarna kring den fördjupade översiktsplanen för Björnås som planeras tas fram. Detta arbete ska beslutas politiskt innan start.

Att bjuda in allmänheten till Öppet hus är ett initiativ som samhällsbyggnadsförvaltningen önskar bli permanent. Planen är att detta ska bli en ny tradition två gånger om året.

Om Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av bygg- och miljönämnden och utför kommunens uppdrag gällande bygglovshandläggning, miljö- och hälsotillsyn, energirådgivning, miljöskydd, livsmedelskontroll, framtagande av nya detaljplaner samt arbete med kommunens översiktsplanering och strategiska planering.

Senast ändrad • 2021-11-25

Kontakt