Utvidgad användning av munskydd

Bilden visar en hög av munskydd.

På grund av ökad smittspridning i samhället och nya virusvarianter med potentiellt ökad smittsamhet återinför Region Skåne utvidgad rekommendation kring användning av munskydd. De vårdhygieniska riktlinjerna träder i kraft 2021-12-06.

Region Skåne har fattat beslut om nya vårdhygieniska riktlinjer med anledning av den ökade spridningen av covid-19. Bland annat rekommenderas utvidgad rekommendation kring användning av munskydd, både för personal och besökare.

Utifrån dessa rekommendationer har Socialförvaltningen i Åstorps kommun inventerat funktionsstödsverksamheten och vård och omsorgs möjligheter att hålla avstånd samt i vilka verksamheter det råder trånga arbetsutrymmen.

Det finns begränsningar i de lokaler som verksamheten bedrivs i, liksom en hög vårdtyngd med en stor mängd patientnära omvårdnad. Förvaltningen bedömer att personal inte kan hålla avstånd på ett bra sätt inom funktionsstöd (gruppbostäder) och vård och omsorg. Inom hemvården kan medarbetare hålla visst avstånd, men inte i patientnära arbete eller i personalutrymmen.

Detta har kommunen beslutat

Förvaltningsledningen inom Socialförvaltningen i Åstorps kommun har med anledning av de nya riktlinjerna beslutat följande:

  • Att följa utvidgad rekommendation kring användning av munskydd inom vård och omsorg samt inom funktionsstödsverksamheten
  • Att medarbetare använder munskydd kontinuerligt, från start till slut på arbetspasset.
  • Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att besökare till verksamheter använder munskydd och enbart vistas i den enskildes rum, ej i allmänna utrymmen

Beslutet gäller från och med tisdag den 2021-12-07 och gäller tills vidare. Omprövning av beslut sker i samband med nya direktiv från Region Skåne, Smittskydd Skåne och Folkhälsomyndigheten.

Ta del av Region Skånes beslut om nya vårdhygieniska riklinjer nedan:

Senast ändrad • 2021-12-03