Möjlighet att fastställa faderskap/föräldraskap via e-tjänst införs

Händer håller i små bebisfötter

Om ni fött ett barn och inte är gifta så måste faderskapet/föräldraskapet fastställas. Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt faderskap/föräldraskap via en enkel e-tjänst.

Från den 1 januari 2022 kan du som nybliven förälder bekräfta sitt faderskap/föräldraskap digitalt i en ny e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

På Skatteverkets hemsida hittar du från och med den 1 januari den e-tjänst där du kan bekräfta ditt föräldraskap.

Om föräldraskapet inte fastställts inom 14 dagar efter barnets födelse så skickas ärendet vidare till Åstorps kommun. Kundtjänst i Åstorps kommun skickar då ut en kallelse för fastställande av faderskap/föräldraskap till den adress där den som fött barnet är folkbokförd på.

Par som inte är sammanboende eller är osäkra på vem som är den andra föräldern kommer att hänvisas till familjerätten i Helsingborg.

Senast ändrad • 2021-12-15