Tingvalla ska bli en port till Söderåsen

Bild

Den nya hinderbanan i trä i Tingvalla strövområde.

Arbetet med att rusta upp området kring Tingvalla strövområde fortsätter. Intill caféet finns nu en hinderbana för barn att klättra i.

Tingvalla ska bli mer tillgängligt och attraktivt för besökare. Platsen ska även fungera som en ingång vidare ut till Söderåsen. De senaste månaderna har insatser gjorts för att rusta upp området.

Vad har gjorts hittills?

  • Sly har röjts undan och vissa farliga träd har tagits ner som riskerar att falla över stigar och på områdets parkering.
  • Sju leder med gemensam start och målplats. Stolparna för ledmarkering har satts upp men själva ledmärkningen görs i början av nästa år.
  • Intill caféet finns nu en hinderbana för barn att klättra i.

Entrén till Tingvalla ska bli tydligare

Tingvalla är starten på Skåneledens ås till ås-led och härifrån kan man ta sig hela vägen till Brösarp på Österlen. En del i projektet är att göra entrén tydligare.

‑ I det närmsta ska vi sätta upp en mur som skärmar av mot Vramsvägen och mot Tingvallahuset. Vi ska även förbättra områdets parkeringsyta för att göra den mer tillgänglig, säger Bengt Nordén, fritidschef på Åstorps kommun.

Området utvecklas med stöd från bland annat Leader och Europeiska Landsbygdsfonden och planeras vara klart under våren 2022.

‑ Vi vill få fler besökare under en längre tid på året och att Tingvalla blir en känd plats som kompletterar och stärker utbudet av Söderåsen. På sikt hoppas vi även att vi kan göra strövområdet till ett attraktivt besöksmål med kafé, guidade turer och idrotts- och föreningsaktiviteter.

Vilket arbete kvarstår?

Under våren ska det anläggas fler grillplatser, bänkar och ett utegym. Nytt informationsmaterial ska även sättas upp vid entrén och det ska bli tydligare hur man tar sig från tågstationen till området.

Senast ändrad • 2021-12-16