Fler ansöker om försörjningsstöd digitalt i Åstorps kommun

En kvinna håller i en mobiltelefon framför sin laptop

Sedan augusti 2021 går det att återansöka om försörjningsstöd digitalt i Åstorps kommun. Idag, mindre än ett halvår senare, är över 70 procent av ansökningarna digitala.

Försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, är ett stöd till kommuninvånare som har svårt att försörja sig själva. Tidigare lämnades alla ansökningar in fysiskt till kommunens kundtjänst som i sin tur såg till att de hanterades vidare till ansvarig socialsekreterare. För att underlätta för kommunens medarbetare och göra det enklare för medborgarna att lämna in sina ansökningar skapade Åstorps kommun en digital tjänst för återansökningsprocessen. Nästa år kommer även nyansökningar av försörjningsstöd kunna upprättas digitalt.

– Vi är väldigt nöjda att över 70 procent ansöker digitalt. Förutom att det ökar kommunens service och tillgänglighet till invånarna så minskar även ansöknings- och utredningstiden. Invånarna kan dessutom följa sitt ärende digitalt hela vägen från ansökan till beslut, säger Sara Mäki, Enhetschef för individ och försörjning i Åstorps kommun.

– Detta är resultatet av gott samarbete mellan olika förvaltningar inom projektgruppen för digitalisering samt ett gediget arbete av medarbetarna på ekonomiskt bistånd, säger Sara Mäki, enhetschef för individ och försörjning.

Utöver tidsbesparingar innebär det digitaliserade arbetssättet även minskade administrativa kostnader då brevutskicken minskar.

Senast ändrad • 2021-12-17