Ny verksamhetsplan antogs och beslut inför det kommande året klubbades på årets sista socialnämnd

En person håller sin hand över en äldre persons hand.

Torsdagen den 16 december hölls årets sista socialnämnd. Sammanträdet avhandlade och beslutade om flera viktiga förutsättningar för att fortsätta erbjuda och utveckla en bra socialtjänst i Åstorps kommun.

Under årets sista socialnämnd förra veckan beslutades för första gången om en ny verksamhetsplan som beskriver vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som finns och hur förvaltningen ska arbeta för att uppnå dessa mål. Under 2022 kommer socialnämnden i kommunen att fokusera på tre huvudområden: attraktiv arbetsplats, förebyggande och proaktivt arbete samt välfärdsteknik och digitalisering.

Nämnden beslutade också att undersöka matsituationen inom äldreomsorgen och funktionsstödsverksamheten utifrån miljö och innehåll. Uppföljningen av detta har visat att det fortfarande finns förbättringsområden, men att nämnden överlag har en god följsamhet i verksamheten och uppfyller de behov som kommuninvånarna efterfrågar.

Tre beslut som inte verkställts inom tidsgränsen på tre månader ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I skrivande stund har invånarna det berör fått sina insatser igångsatta.

Slutligen beslutades också att fortsättningsvis arbeta med familjehemsmodellen ”Åstorps Björnfamiljer” som bygger på Mockingbird Family Model. Modellen innebär förstärkt stöd till familjehem och de placerade barnen genom att familjehemmen har tillgång till stöd och hjälp i form av bland annat avlastning, umgängesstöd, rådgivning i vardagssituationer, aktiviteter och träffar samt telefonstöd dygnet runt.

–Vi är glada över ett gott samarbete under det gångna året och ser fram emot att 2022 fortsätta vårt arbete mot att erbjuda den bästa möjliga socialtjänsten till våra invånare, säger Isabella Dzanko, ordförande i Socialnämnden.

Socialnämndens nya verksamhetsplan kan du ta del av nedan:

Senast ändrad • 2021-12-22