Digital bokningsassistent ska underlätta för vikarier och bemanningspersonal i Åstorps kommun

Projektgruppen för Bokningsassistenten utanför äldreboendet Vidåsen i Åstorp.

En projektgrupp inom Socialförvaltningen i Åstorps kommun har under en tid arbetat med att implementera en digital bokningsassistent för alla vikarier ute i verksamheterna. Nu har en pilotgrupp börjat använda sig av verktyget.

Bokningsassistenten ska ge omsorgstagare bättre service och samtidigt underlätta för de omkring 220 vikarier som finns inom Socialförvaltningen i Åstorps kommun. Verktyget ska även frigöra tid för förvaltningens bemanningspersonal.

– Beslutet att implementera bokningsassistenten grundar sig i att vi vill höja kvaliteten i vårt arbete och för våra medarbetare, samtidigt som det är viktigt för oss att vi hänger med i den digitala utvecklingen. Vi arbetar ständigt mot att hitta nya sätt att underlätta arbetet för vår personal och skapa bättre möjligheter för våra omsorgstagare, säger Saranda Kalabria, områdeschef på Backsippan i Åstorp.

Bokningsassistenten är en tilläggsmodul till Time Care Pool som idag används i kommunen. Bokningsassistenten är en automatiserad bokningsprocess som innebär att vikarierna själva kan boka in arbetspass, samtidigt som bemanningsplanerarna kan se vilka vikarier som anmält sig tillgängliga vid alla tidpunkter. Tidigare har bemanningspersonalen fått höra av sig till vikarierna för att boka in arbetspass.

– Den nya bokningsassistenten kommer att göra så att mindre belastning läggs på de som planerar bemanning, samtidigt som vikarierna får större möjligheter att själva boka in när de vill och kan jobba vilket ska även ska öka tillgängligheten för våra omsorgstagare, säger Saranda Kalabria och fortsätter:

– Det skapar en helt enkelt en bättre och mer flexibel arbetssituation för både bemanningspersonal och våra vikarier.

Den 16 december började pilotgruppen att testa den nya bokningsassistenten, efter testperioden ska gruppen utvärdera verktyget och eventuella brister åtgärdas innan det rullas ut på bred front för alla vikarier inom socialförvaltningen.

Senast ändrad • 2021-12-21