Hög vaccineringsgrad inom vård och omsorg i Åstorps kommun

En behållare och spruta för vaccin mot covid19.

I Åstorps kommun har arbetet med vaccinering inom vård och omsorg gett goda resultat. I samarbete med Region Skåne har ett effektivt och lyckat arbete bedrivits för att kunna erbjuda den tredje dosen vaccin – nu är de flesta fullvaccinerade.

Samtliga boende på kommunens vård- och omsorgsboenden har nu fått den tredje dosen vaccin mot covid-19. Även alla hemsjukvårdspatienter är fullvaccinerade med dos 3. Kommunens LSS-boenden och LSS-verksamheter utgör inget undantag, även här är alla vaccinerade med den tredje dosen. All personal som arbetar inom vård- och omsorg, det vill säga sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor samt vårdbiträden har blivit erbjuda dos 3 av vaccinet. Uppslutningen bland personalen har även den varit mycket god.

Socialförvaltningen i Åstorp ser den positiva statistiken som ett resultat av ett bra och effektivt samarbete mellan Region Skåne och kommunen.

– Vi är väldigt nöjda och glada över att vi lyckats vaccinera i så hög utsträckning. Det är oerhört viktigt att våra vård- och omsorgstagare i kommunen får bästa möjliga skydd mot covid-19. Med hjälp av Region Skåne har vi på ett smidigt och lyckat sätt kunnat erbjuda dem det, säger Gun Bylund, verksamhetschef inom vård och omsorg.

Senast ändrad • 2021-12-27