Vad tycker du om äldreomsorgen?

Bild

Från och med mitten på januari 2022 skickar socialstyrelsen ut enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Enkäten skickas till personer som är 65 år och äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende.

Socialstyrelsens undersökning är rikstäckande och syftar till att ta reda på hur äldre uppfattar kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Om du får enkäten i din brevlåda är vi glada om du tar dig tid att svara på enkäten per post eller via internet. Ta gärna hjälp av en närstående eller god man om du tycker det är svårt att besvara enkäten själv.

Det är frivilligt att besvara undersökningen, men din åsikt är viktig för oss och vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du inte är nöjd med.

Observera att du inte ska riva av sista bladet i enkäten innan du skickar in svaren. På den sista sidan sitter koden som gör att det går att utläsa vilka som svarat och till vilken kommun och verksamhet personens svar tillhör.

Enkäten kan besvaras per post eller digitalt via internet. På internet kan frågorna även besvaras på engelska, arabiska, finska, meänkieli och samiska.

Om enkäten

Enkäten skickas till cirka 220 000 äldre personer med posten till sin folkbokföringsadress. Sista dagen att svara på enkäten är den 20 mars 2022.

Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i slutet av juni 2022.

Resultat från enkät - socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast ändrad • 2022-01-25