Körsuccé i Åstorp av årskurs två

Notblad

Åstorps kommun har under vårterminen arbetat med ett körprojekt i årskurs två. Projektet har gett barnen en paus från skoldagen för att komma närmare kulturlivet och lämna skolbänken för 40 minuters sång en gång i veckan. Körprojektet har inneburit ett tätt samarbete mellan skola och kultur och fått mycket god feedback.

Sedan 2018 har körprojektet Tvåornas kör pågått i Åstorp kommun. Körprojektet är unikt på det sättet att det skapar ett tätt samarbete mellan skola och kultur. Annette Holmberg, verksamhetschef på Kulturskolan i Åstorp, har hållit i projektet och är väldigt positiv till projektets utformning då hon både fått träffa barn som inte kommer till Kulturskolan i vanliga fall och fått mycket positiv respons från lärare och barn.

–Projektet betyder mycket på flera plan och är en vinst både för oss och barnen och lärarna vi möter. Vi har flera bevis på att barnen lär sig snabbare och lättare om de får hjälp av en rytm och melodi eller rörelse att basera kunskapen på. Det är fantastiskt att få de signalerna från lärarna som använt vårt material som ett komplement i sin undervisning, säger Annette Holmberg och fortsätter:

–Det är också tydligt att personalen på Kulturskolan blir igenkända av de barn som haft denna kontakt med oss när vi rör oss ute i andra sammanhang. Det gäller även de lärare som inte är med under arbetsprocessen eftersom all personal är inkopplade i slutledet vid konserterna. Jag kan säga att vi egentligen inte behöver så mycket mer rekrytering till Kulturskolan än denna variant då det gör sig själv via projektet. Och feedback och kärlek får vi i övermått! Jag önskar att alla hade fått känna detta i sitt dagliga arbete, säger Annette.

Om projektet Tvåornas kör

Inspirationen till projektet kommer från Malmö stad som också bedrivit ett körprojekt för lågstadieelever. Åstorp ville också testa och anpassade projektet efter mängd elever och ändrade på konceptet för att passa Åstorp då skillnaden i antal elever skiljer sig nämnvärt från Malmö stad.

Under vårterminen har Annette Holmberg med kollegan Arman Ikanovic träffat eleverna i årskurs två en gång i veckan, 40 minuter per tillfälle. Eleverna har fått öva på olika låtar som sedan framförts på skolorna. Låtarna har valts ut genom kontinuerlig dialog med lärarna i respektive skola för att matcha skolans läroplan. På så sätt har eleverna lärt sig olika saker, precis som de hade gjort i skolan, men utifrån ett annat verktyg. Förra läsårets projekt avslutades med en konsert i Perslund i Åstorp som var öppen för allmänheten. Under detta läsår körs projektet för de barn som nu börjat årskurs två, och Annette Holmberg och Thomas Augustsson, lärare på Kulturskolan, driver projektet vidare.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-09-07

Kontakt