Ansträngt läge i energisystemet 9-18 december - spara el nu!

En glödlampa lyser i mörkret

Mellan den 9-18 december är det stor risk för höga elpriser och högbelastning på elnätet. Marginalerna är små och därför är det viktigt att vi hjälps åt att spara el.

För att undvika en överbelastning av elnätet behöver vi alla spara el nu. Om vi gemensamt bidrar kan vi både hålla nere elpriserna och minska risken för frånkoppling av el. Därför är det viktigt att alla, oavsett vilken avtalsform man har i sitt elhandelsavtal, hjälper till att minska elförbrukningen för att inte öka belastningen på elsystemet.

Varför händer detta nu?

Både vädret och elproduktionen bidrar till det ansträngda läget. Under perioden 9-18 december 2022 blir det ett driftstopp av kärnkraftverket Oskarshamn 3, något som kommer att påverka ett redan ansträngt läge.

Nu måste vi alla hjälpa till

Det viktigaste du kan göra för att spara energi är att minska användningen av varmvatten och sänka inomhustemperaturen. Vi behöver däremot inte släcka ner julbelysningen i kommunen eftersom den drar väldigt lite el då vi valt LED-belysning.

Om elen kommer att stängas av är det alltid bäst att vara förberedd. På MSB:s webb
finns det många bra råd. Tack för att du är med och hjälper till att dra ner din energiförbrukning!

Tips och råd om hur du kan spara på elen hittar du nedan:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-06-07

Kontakt