Ansträngt elläge 9-18 december - nu måste vi alla hjälpas åt

hand tänder värmeljus i mörkret

Mellan den 9-18 december är det stor risk för höga elpriser och högbelastning på elnätet. För att undvika eventuell nedkoppling av elen är det viktigt att vi alla hjälps åt.

För att undvika en överbelastning av elnätet behöver vi alla spara el nu. Om vi gemensamt bidrar kan vi både hålla nere elpriserna och minska risken för frånkoppling av el. Därför är det viktigt att alla, oavsett vilken avtalsform man har i sitt elhandelsavtal, hjälper till att minska elförbrukningen för att inte öka belastningen på elsystemet. I kommunen kommer gatubelysningen och julbelysningen under denna period att släckas en timme tidigare på morgonen och tändas en timme senare på kvällen för att spara på energin.

Varför händer detta nu?

Både vädret och elproduktionen bidrar till det ansträngda läget. Under perioden 9-18 december 2022 blir det ett driftstopp av kärnkraftverket Oskarshamn 3, något som kommer att påverka ett redan ansträngt läge.

Information till vårdnadshavare för barn i kommunens förskolor och skolor

I oroliga tider är det särskilt viktigt för barn att vara i ett så normalt sammanhang som möjligt. Om strömförsörjningen stängs av kommer förskola och skola fortsätta att bedrivas som vanligt enligt ordinarie tider. Förutsättningarna kommer dock att vara annorlunda.

Värmen och belysningen i lokalerna kommer inte att fungera fullt ut. Det kommer kanske bara att finnas kallvatten i kranarna. Maten som serveras kommer att anpassas efter förutsättningarna. Även mobilnätet kommer att sluta fungera strax efter att strömmen stängts av, så kontakt med skolan/förskolan kommer inte att kunna ske via telefon. Skolan/förskolan kommer alltså inte kunna komma i kontakt med vårdnadshavare under dagen i samma utsträckning som normalt. Eftersom digital utrustning inte kommer att kunna laddas måste undervisningen ske utan digitala verktyg under vissa tider.

  • Hämtningar och lämningar på förskolan och på fritidshemmet sker enligt ordinarie schema.
  • Ämnet idrott kommer att i viss utsträckning ske utomhus utan ombyte och utan möjligheter till dusch efteråt.
  • Lokalerna kommer att bli kallare och skolan/förskolan kan komma att spendera mer tid utomhus än vanligt.
  • Tänk på att barnen klär sig extra varmt och har extra kläder till hands.
  • Skolbussar går enligt ordinarie schema.
  • Skolmat kommer att serveras men anpassas efter förutsättningarna.
  • Information kommer kontinuerligt att uppdateras på Edlevo.

Genom gemensamma insatser för att hushålla med elen hoppas vi kunna undvika elfrånkoppling.

Så kan vi minska elförbrukningen

Det viktigaste du kan göra för att spara energi är att minska användningen av varmvatten och sänka inomhustemperaturen.

Om elen kommer att stängas av är det alltid bäst att vara förberedd. På sidan "Din krisberedskap" här på astorp.se finns information om kommunens trygghetspunkter, länk till MSB:s broschyr "Om kriget eller krisen kommer" med mera. Du hittar sidan nedan:

På MSB:s hemsida finns många bra råd om hur du förbereder dig för en eventuell kris.

Tips och råd om hur du kan spara på elen hittar du nedan:

Tack för att du är med och hjälper till att dra ner din energiförbrukning!

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-12-09

Kontakt