Vad tycker du om äldreomsorgen i Åstorps kommun?

Vårdare och äldre man som ler upp mot henne

Under vecka 12 skickar socialstyrelsen ut enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Enkäten skickas till dig som är 65 år och äldre och har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Om du får hem enkäten vore vi väldigt tacksamma om du vill besvara den, oavsett om du tycker bra eller mindre bra om äldreomsorgen i Åstorps kommun. Det är genom era synpunkter vi kan bli bättre.

När du får enkäten i din brevlåda är vi glada om du tar dig tid att svara på enkäten per post eller via internet. Ta gärna hjälp av en närstående eller god man om du tycker det är svårt att besvara enkäten själv.

Det är frivilligt att besvara undersökningen, men din åsikt är viktig för oss och vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du inte är nöjd med.

Om enkäten

Socialstyrelsens undersökning är rikstäckande och syftar till att ta reda på hur äldre uppfattar kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Enkäten kan besvaras per post eller digitalt via internet. På internet kan frågorna även besvaras på engelska, arabiska, finska, meänkieli och samiska.

Enkäten skickas till cirka 220 000 äldre personer med posten till sin folkbokföringsadress. Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj.

Resultatet publiceras på Socialstyrelsens webbplats under hösten 2023.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-09-18

Kontakt