Trygghetsvandring i Kvidinge

Hus i Kvidinge

Torsdagen den 12 oktober planerar kris- och säkerhetssamordnare att genomföra en trygghetsvandring i Kvidinge. Syftet med trygghetsvandringen är att inventera Kvidinge ur ett trygghetsperspektiv för att öka tryggheten och trivseln i området.

Var: Kvidinge skolas matsal.

Tid: 17:00–19:00.

Vi vill nu be allmänheten om hjälp med att svara på en enkät då vi är intresserade av allmänhetens synpunkter utifrån en rad olika frågeställningar, enkäten består av några korta frågor. Svaren som vi får in kommer vi att granska och de kommer ligga till grund för genomförandet av trygghetsvandringen. Vi skulle därför vara tacksamma om så många som möjligt tog sig tiden att svara på enkäten (enkäten är öppen fram till den 15 september).

Enkäten hittar du här:

Efter genomförd trygghetsvandring kommer vi sammanställa alla synpunkter som kommit fram under vandringen vilket sedan kommer mynna ut i en åtgärdsplan.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-08-29

Kontakt