Öppenvården i Åstorps kommun utbildar sig inom behandlingsprogrammen A-CRA och CRA

Nyhet Öppenvården

I höst kommer flertalet av behandlarna på Öppenvården i Åstorps kommun att utbilda sig inom behandlingsprogrammen A-CRA och CRA. A-CRA och CRA är evidensbaserade behandlingsprogram för vuxna och ungdomar med olika sorters beroendeproblematik.

Beroendet kan gälla processberoenden så som spel, sex och mat med mera samt kemiskt beroende så som narkotika och alkohol.

Behandlingen innehåller rollspel som ger praktiska kunskaper och erfarenheter. Vidare innehåller behandlingen tillfredsskalan som används för att skatta nöjdhet gällande viktiga områden samt mäta utvecklingen under behandlingens gång. Behandlingsprogrammet omfattar mellan 12 – 15 sessioner under tre månader. Varje session är 45 minuter.

Öppenvården i Åstorps kommun kommer att erbjuda denna behandling i grupp till hösten. Mer information kommer löpande.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-08-08

Kontakt