Delta i trygghetsvandring i Kvidinge den 12 oktober

Drönarbild över Kvidinge

Torsdagen den 12 oktober anordnar kommunens kris- och säkerhetssamordnare en trygghetsvandring i Kvidinge. Syftet med trygghetsvandringen är att inventera Kvidinge ur ett trygghetsperspektiv för att öka tryggheten och trivseln i området. Du som invånare i kommunen är varmt välkommen att delta i trygghetsvandringen.

Trygghetsvandringar är en metod för att få alla dessa parter i området att träffas tillsammans med en kunnig arrangör och samtala om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. Syftet är ett ömsesidigt utbyte av tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer tillsammans med beslutsfattare.

Delge dina åsikter via vår enkät senast den 15/9

Inför den kommande trygghetsvandringen vill vi ha våra invånares synpunkter. Svara gärna på frågorna i enkäten nedan, du är självklart anonym. Resultatet av enkäten kommer att användas som underlag till trygghetsvandringen. Sista dagen för att besvara enkäten är nu på fredag den 15 september.

Enkäten hittar du här:

Efter genomförd trygghetsvandring kommer vi sammanställa alla synpunkter som kommit fram under vandringen vilket sedan kommer mynna ut i en åtgärdsplan.

Uppsamlingsplats och tid för trygghetsvandringen

Plats: Kvidinge skolas matsal

Tid: 17.00 - 19.00

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-09-13

Kontakt