Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorps kommun är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark, undantaget kommunens iordningsställda grillplatser. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Väntsalen på stationen är stängd tillsvidare

Efter skadegörelse i väntsalen måste den saneras och är därmed stängd tillsvidare.

Senast ändrad • 2023-03-22

Kontakt

Kontakt