Ombyggnation av väg - korsningen Västra vägen/Storgatan

Från den 2 oktober sker ombyggnation av vägen vid korsningen Västra vägen-Storgatan. Framkomligheten kommer att tillfälligt påverkas då en av körfilerna kommer vara avstängd. Trafikljus kommer finnas på plats och dirigerar trafikflödena.

Anledningen till ombyggnationen är dels för att förbättra trafiksituationen för de oskyddade trafikanterna genom att hastighetssäkra gång-och cykelöverfarter, dels skapa ett smidigare flöde för bilisterna.

Senast ändrad • 2023-09-15

Kontakt