Digitala tjänster

Här hittar du information om hur du anmäler frånvaro på förskola och grundskola, registrerar schema, ansöker om barnomsorgsplats och skolans andra digitala tjänster.

Genom skolans digitala tjänster kan du som vårdnadshavare:

  • Anmäla frånvaro och se ditt barns frånvaro i skolan
  • Ansöka om barnomsorgsplats
  • Avsluta barnomsorgsplats
  • Lämna in schema och inkomst för förskola och fritidshem
  • Ta del av information som riktar sig till ditt barn
  • Kommunicera med din skola
  • Ta del av ditt barns dokumentation på förskola och skola

Appen Tieto Edu och webbversion

I appen Tieto Edu kan du som har barn på en förskola eller skola i Åstorps kommun bland annat anmäla frånvaro och registrera schema. Appen laddas enkelt ner från App Store eller Google Play. Inloggning sker via BankID.

Det finns också en webbversion av Tieto Edu App som har samma utseende och funktionalitet och du loggar in som vanligt via BankID.

Om du inte har möjlighet att använda appen eller webbversionen så kan du använda e-tjänsterna.

Du anmäler sjukfrånvaro för ditt barn via appen Tieto Edu eller webbversionen. Här kan du anmäla frånvaro till förskola, fritidshemmet och skolan samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Vid frågor om frånvaron kontakta ditt barns mentor.

Genom vår e-tjänst kan du ansöka om barnomsorgsplats gällande förskola och fritidshem. Om du inte har tillgång till BankID kan du fylla i och skicka in en blankett som du hittar i kommunens e-tjänstportal.

Ansökan kan göras tidigast sex månader innan det datum du önskar placering. Gällande förskola ska ditt barn ha fyllt minst ett år vid placeringstillfället. Kön ordnas efter det datum ansökan inkommit till bildningsförvaltningen.

Observera att du måste välja tre olika områden i ansökan.

Uppsägning av plats i förskola och fritidshem gör du genom att logga in med ditt BankID via länken nedan.

Om du inte har tillgång till BankID kan du fylla i och skicka in en blankett som du hittar i vår e-tjänstportal.

Du kan registrera ditt barns schematider på förskola och fritidshem via appen Tieto Edu eller webbversionen.

Här kan du på ett enkelt sätt registrera ditt barns schematider digitalt. Du kan även registrera obestämd tid, kopiera scheman mellan syskon samt registrera varsitt schema om ni är vårdnadshavare som bor på olika adresser. Observera att du inte kan kopiera en schemavecka till en vecka då förskolan har stängt på grund av exempelvis en planeringsdag. Då får du istället lägga in schemat manuellt. 

När du har registrerat schemat kommer du att få påminnelser i appen när det är dags att göra en uppdatering. 

När du har tackat ja till en plats är du skyldig att lämna in uppgifter om din inkomst. Lämnas inte detta tas full maxavgift ut tills vi får in din inkomstuppgift.

Du ska ange din inkomst före skatt. Inkomsten ligger till grund för vilken avgift du kommer att betala för platsen. Dina uppgifter kommer vi att kontrollera i efterhand med Skatteverket.

Här kan du följa ditt barns dokumentation.

Ansökan till modersmålsundervisning sker via appen Tieto edu. Ansökningsperioden är under hela augusti månad. Elever som redan läser modersmål behöver inte ansöka på nytt.

Vid behov av stöd kontakta Karin Hansson. E-post: karin.hansson@astorp.se

Nedan finner du en guide i hur du ansöker om modersmålsundervisning i appen Tieto edu.

Senast ändrad • 2021-09-14