Edwise

Edwise är kommunens kommunikations- och informationskanal för barn, vårdnadshavare och personal.

Genom Edwise kan du som vårdnadshavare:

  • Ta del av ditt barns dokumentation på förskola och skola
  • Anmäla frånvaro och se ditt barns frånvaro i skolan
  • Ta del av information som riktar sig till ditt barn
  • Ansöka om barnomsorgsplats
  • Avsluta barnomsorgsplats
  • Lämna in schema och inkomstavgift för förskola och fritidshem.

Logga in med mobilt bankID

För att använda edWise behöver du identifiera dig med mobilt bankID. Kontakta din bank om du saknar mobilt bankID

Vårdnadshavare behöver inte ansöka om Edwise-konto. Villkoret för att logga in och använda Edwise är att ditt/dina barn har plats på förskola eller har en klassplacering på någon av Åstorps kommuns grundskolor.

Appen Tieto Edu

För dig som vårdnadshavare finns möjlighet att använda en app till Edwise som heter Tieto Edu. Appen laddas enkelt ner från Apple store eller Google Play. Inloggning sker via BankID och kräver att du som vårdnadshavare har ett Edwise-konto.

Barnets schema ska registeras i Edwise. Vistelsetid beräknas utifrån vårdnadshavarens arbetstid/studietid samt restid per vecka.

Schema registreras i Edwise efter placering och vid varje varaktig förändring av vistelsetiden. Varaktig förändring innebär mer än två veckor. Detta bildar underlag för avgift.

Registrera eller uppdatera schema

Logga in i Edwise och registera ditt schema. Barnet ska ha en omsorgsplacering innan du registerar schemat.

Meddela om semester

Du registerar inte semester i Edwise utan föregående schema ska löpa på under denna tid. Meddela förskolan i god tid när barnet inte ska ha någon vistelsetid. Förskolepersonal gör då en schemaavvikelse som ska gälla aktuell period.

Om barnet är sjuk

Kontakta förskolan om barnet är sjukt och ska stanna hemma.

Meddela frånvaro för exempelvis tandläkar- eller läkarbesök

Kontakta förskolan om barnet ska vara frånvarande.

Jag har tidigare kunnat lägga in obestämd tid. Varför kan jag inte det nu?

Vårdnadshavare med obestämd tid ska lägga in en ramtid. Systemet måste ha en tidsram att relatera till, en bestämd tid.

Hur lägger jag till extra tid

Tid utöver schema kan läggas till i ramtiden.

Förändringar i schemat

Vårdnadshavare ska kontakta förskolan i god tid. Nytt schema ska registreras minst tre arbetsdagar före aktuell starttid.

Barn med växelvis boende

Båda vårdnadshavarna har möjlighet att lägga in ett gemensamt schema. Alternativt behöver vårdnadshavare ett Edwise-konto vardera där var och en lägger in sitt schema. Vid uppsägning av placering måste var och en säga upp platsen. Uppsägning av placering
ska utföras i edWise.

Ändring av schemat

Tillfälliga ändringar av schemat ska meddelas av vårdnadshavare till förskolan. Personalen registrerar då en avvikelsetid i systemet. Vid förändring i ordinarie schema som gäller mer än två veckor gör vårdnadshavaren en schemaändring i Edwise.

Vid placering på Mullvaden kvällstid samt annan förskoleplats

Schema ska registreras på respektive avdelning, mullvaden och annan förskola.

Schema registreras via Edwise. För att kunna logga in ska ditt barn ha en barnomsorgsplacering eller en klassplacering på grundskolan.

Registrera nya fritidstider

Nya fritidstider till ditt barns fritidshem ska registreras minst tre arbetsdagar före aktuell startdag.

Fritidstider

Vid registrering av fritidsschema ska endast fritidstider anges före och efter skoltid.
Exempelvis: Må Från 07.00 Till 08.00 och Från 14.00 Till 16.00

Fritidstider under skollov

När ditt barn ska ha fritidsplats vid skollov ska fritidstiderna registreras på samma sätt som när ditt barn går i skolan.
Exempelvis: Må Från 07.00 Till 08.00 och Från 14.00 Till 16.00

Barn med växelvis boende

Båda vårdnadshavarna har möjlighet att lägga in ett gemensamt schema. Alternativt behöver vårdnadshavare ett Edwise-konto vardera där var och en lägger in sitt schema. Vid uppsägning av placering måste var och en säga upp platsen. Uppsägning av placering ska utföras i Edwise.

Hur meddelar jag mitt barns fritidshem om semester?

Semester ska inte anges i schemat som registreras i Edwise. Föregående schema ska löpa på under denna tid. Meddela fritidshemmet i god tid om barnet inte ska ha någon vistelsetid. Fritidshemspersonal gör då en schemaavvikelse som ska gälla aktuell period.

Förändring av ordinarie fritidsschema

Vid förändring av ordinarie schema som är upp till två veckor ska du kontakta ansvarig personal. Vid förändring i ordinarie schema som gäller mer än två veckor gör vårdnadshavaren en schemaändring i Edwise.

Hur gör jag en frånvaroanmälan om mitt barn är tillfälligt sjukt?

Meddela ditt barns fritidshem genom att kontakta ansvarig personal.

Hur anmäler jag frånvaro del av dag?

Meddela ditt barns fritidshem genom att kontakta ansvarig personal.

Vid placering på Mullvaden kvällstid samt annan fritidsavdelning

Schema ska registreras på respektive avdelningen, mullvaden och fritidsavdelning.

Senast ändrad • 2020-08-11