Aktuella föräldrakurser

Via familjecentralerna kan du komma i kontakt med de föräldrakurser som erbjuds i kommunen.

För boende i Åstorp kommun finns möjlighet att kostnadsfritt delta i de två olika föräldrakurser som erbjuds. Dessa är Aktivt föräldraskap och Föräldraskap i Sverige.

Aktivt föräldraskap - småbarn med fokus på 1-4 år

Nu är det dags för en ny omgång av familecentralernas populära kurs i aktivit föräldrskap. Då vi inte kan träffas fysiskt på grund av coronapandemin erbjuder vi en digital förmiddagskurs i sommar. Kursen är gratis och vänder sig till dig som har barn i åldrarna 1-4 år och bor i Åstorps kommun.

Kurstart sommaren 2021

Kursen pågår på Google Meet klockan 9.30 - 12.00 följande tisdagar i sommar:

 • 1 juni
 • 8 juni
 • 15 juni
 • 22 juni
 • 29 juni
 • 6 juli

Antalet platser är begränsade. Turordning tillämpas. Kursen är gratis.

Anmälan

Mejla din anmälan till kursen: maria.andersson2@astorp.se

När du blir antagen till kursen får en länk skickad till dig.

Det är viktigt att du kommer i tid och deltar vid kurstillfällena. Deltar du fem av sex gånger får du ett kursintyg.

Syfte med kursen

Syftet är att öka medvetenhet om hur man är som förälder och skapa förståelse för vad barnet vill och behöver. Vad du behöver samt skapa förståelse för vem ditt barn är, vad hon/han vill och behöver. Målet är att skapa nära, goda relationer och att hitta dina egna svar på de utmaningar du möter i vardagen. Målet är också att du skall finna större trygghet i dig själv och hitta modeller och färdigheter som gör din vardag smidigare.

För vem?

Denna kurs är för dig som vill skapa trygghet och utveckla ditt föräldraskap. Önskar en smidig vardag och utveckla din relation till barn i åldern 1- 4 år.

Upplägg

Kursen varvar teori, filmklipp, dialog, färdighetsträning, erfarenhetsutbyte och övningar.

Ur innehållet

 • Syftet med föräldraskapet
 • Föräldraskap – Ledarskap
 • Anknytning – nyckeln till utveckling och mognad
 • Småbarnsåren – Utvecklingsstadier
 • Självständighetsutveckling
 • Frustrationsutbrott
 • Mod och självkänsla – hur kan vi förhålla oss till oss själva och barnet för att stärka dessa
 • Att förstå eget och barnets beteende
 • Färdigheter som bygger inifrån
 • Uppmuntran och bekräftelse
 • Rutiner
 • Hur jag kan förebygga problem
 • Personliga gränser

Kontakt

Senast ändrad • 2021-09-09