Förskola

Det finns 18 kommunala förskolor och två fristående förskolor i Åstorps kommun.

I de kommunala förskolorna finns det cirka 900 barn. Du kan ansöka om förskoleplats tidigast sex månader innan behovet uppstår. Barnet ska vid placeringstillfället ha fyllt ett år.

Allmän förskola

Barn erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan är 15 timmar per vecka. Varje förskola har möjlighet att själva förlägga vistelsetiden. Den är avgiftsfri och frivillig för barnen men obligatorisk för kommunen att anordna.

Rätt att välja förskola

Åstorps kommun är indelad i olika upptagningsområden. Vårdnadshavares önskemål, kötid, syskons placering, bostadsläge och gruppsammansättning är faktorer som avgör erbjudande om förskoleplats.

Om flera barn konkurrerar om samma plats och ansökan inkommit samtidigt är åldern avgörande. Äldre förskolebarn går före yngre.

I er ansökan behöver ni ange tre olika områden för att ansökan ska bli registrerad.

När ansökan är mottagen och komplett så registreras den och ni får en köbekräftelse skickad till er.

Önskar ni en privat förskola så ansöker ni direkt till den privata förskolan.

Avgifter inom förskola och fritidshem

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på hushållets inkomst. Därför är det viktigt att registrera hushållets bruttoinkomst per månad så snart barnet fått en placering.

Förskolans avgift styrs också av hur många timmar barnet vistas på förskolan. Tiden per vecka som barnet ska vara på förskolan uppges i ansökan och vid förändringar så meddelas förskolan.

Det ynsta barnet räknas som barn 1. Det näst yngsta barnet räknas som barn 2 och så vidare. Vi tar inte ut någon avgift för det fjärde barnet.

Avgifter förskola/pedagogisk omsorg

Barn

Avgift

Högst kostnad

Barn 1

2% för vistelsetid upp till 25 timmar
3% för vistelsetid 25 timmar och uppåt

1688 kronor

Barn 2

1% för vistelsetid upp till 25 timmar
2% för vistelsetid 25 timmar och uppåt

1125 kronor

Barn 3

1% av inkomsten

563 kronor

Avgifter fritidshem/pedagogisk omsorg

Barn

Avgift

Högst kostnad

Barn 1

2% av inkomsten

1125 kronor

Barn 2

1% av inkomsten

563 kronor

Barn 3

1% av inkomsten

563 kronor

Uppsägning av plats på förskola eller fritidshem

När en placering påbörjats är uppsägningstiden en månad. Uppsägningen måste göras i appen Edlevo, i e-tjänst eller genom en blankett.

Senast ändrad • 2024-02-22

Kontakt