Bevattningsförbud i Åstorps kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Åstorps kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Stäng meddelande

Östra förskolan

Östra förskolan ligger i område Öst och har närhet till biblioteket, Perslund, Badhushallen och skogen.
På vår förskola har vi barn i åldrarna 1-5 år.

Hos oss vill vi att barnen ska känna sig trygga och att varje dag blir rolig och lärorik.

Vår verksamhet består bl.a. av gymnastik och rörelse, mycket utevistelse, härliga naturupplevelser i skogen och massor av lek. Vi anser att leken är ett fantastiskt redskap för barnens inlärning.

Vi delar in barnen i olika grupper under dagen för att kunna erbjuda dem aktiviteter som är anpassade efter deras utveckling. Då arbetar vi med något projekt, går till skogen eller har gymnastik.

Förskolans tider

06.30 Förskolan öppnar.
07.30 Frukost
08.00 Fri lek, aktivitet
09.30 Fruktstund, planerad aktivitet ute eller inne
11.30 Lunch
12.00 Fri lek, aktivitet eller vila
14.30 Mellanmål
15.00 Utelek
17.30 Förskolan stänger

Senast ändrad • 2020-04-01