Trollskogens förskola

Trollskogen är en liten förskola belägen i område öst med endast en avdelning med barn i åldrarna 1- 5 år.

Vi har en härligt grönskande utemiljö där vi tillsammans med barnen odlar, skördar, utforskar och tillagar våra egna grönsaker. Vi som arbetar här har kunskap om och använder oss gemensamt av måltidspedagogik som grund. Eftersom två till tre timmar om dagen på förskolan består av måltider ser vi dessa som en viktig del i helheten av det pedagogiska innehållet.

Hos oss är hela dagen en lärande och utforskande process där vi förutom måltidspedagogiken utgår från barnens intresse. Tillsammans utforskar, utmanar och utvecklar vi intresset vidare och på det viset skapas en glädjefylld och gemensam lärprocess. Genom detta vill vi att barnen ska känna sig trygga, ha inflytande samt uppmuntras till att bli självständiga, nyfikna och utforskande individer.

Vi låter barnens intresse avspegla sig i miljön som på detta viset blir föränderlig, inbjudande och lärorik både inne och ute. Materialet ska vara tillgängligt, utmanande, inspirerande och anpassas efter barnens processer.

Hos oss spelar ni vårdnadshavare en viktig roll eftersom vi tillsammans bildar en helhet i era barns vardag. Därför är era tankar och idéer viktiga för oss och ni är alltid välkomna att delta i vår verksamhet.

Grön flagg-certirierad läsåret 2022/23.

Trollskogens förskola är Grön flagg-certifierad läsåret 2022/2022

Senast ändrad • 2023-10-12

Kontakt