Grundskola

I Åstorps kommun finns det sju grundskolor. Skolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Vi har hög kompetens bland våra lärare, vars uppgift är att inspirera eleverna att lära och förmedla värderingar som bygger på respekt för alla.

Du har rätt att välja grundskola

Åstorps kommun är indelat i olika upptagningsområden. Alla elever som bor inom respektive område är garanterad plats i den skola som är hänvisningsskola för området.

Som vårdsnadshavare har du rätt att välja en annan skola för ditt barn. Om det inte finns tillräckligt med plats på en skola har de elever som bor i skolans upptagningsområde förtur.

Väljer ni en skola som ligger utanför det egna upptagningsområdet står ni själva för eventuell skolskjuts.

Grundskolor i Åstorps kommun

Skola

Område

BjörnekullaskolanCentrala Åstorp
HaganässkolanHaganäs/Område Centrum
Hyllinge skolaHyllinge/Område Väst
Kvidinge skolaKvidinge/Område Öst
Nyvångs skolaNyvång/Område Väst
RågenskolanRågen/Område Centrum
TingdalsskolanTingdal/Område Öst


Skolans digitala tjänster

Skolorna i Åstorps kommun har flera digitala tjänster där du vårdnadshavare bland annat kan anmäla frånvaro och se ditt barns frånvaro i skolan. Du kan även ta del av information som riktar sig till ditt barn och kommunicera med skolan digitalt.

Aktivitet förebygger

Aktivitet förebygger (AF) är ett samarbete mellan skola och föreningsliv där det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sätts i fokus. Vårt övergripande mål är att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa.

AF omfattar idag två av kommunens grundskolor och ett antal föreningar i kommunen, där elever i årskurs 4 har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid. Ledarskap, bemötande och förhållningssätt är avgörande för hur barn mår och utvecklas, därför genomsyras alla insatser av en stark tro på alla barn.

Att bygga nätverk och skapa bra förutsättningar för våra barn är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att alla aktörer hjälps åt och tar sitt ansvar så våra barn ges möjlighet till sysselsättning och en god gemenskap. AF jobbar för bra metoder som skapar trygghet, minskar mobbning och motverkar utanförskap. Genom AF synliggörs barns glädje och utveckling i föreningslivet.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-07-04

Kontakt