Gymnasieskola

Alla elever som avslutat grundskolan och har ett slutbetyg har rätt till en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform.

Lunch till gymnasieelever efter jullovet

Åstorps kommun erbjuder lunchlådor som kan värmas upp hemma till alla gymnasieelever som har fjärr- och distansundervisning. Detta gäller med start den 11 januari för alla gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen. Eleverna beställer lunchlådor via kommunens e-tjänst.

Kommuner i Skåne och västra Blekinge har ett samverkansavtal med fritt sök.

För vägledning och information inför gymnasievalet kan du prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola.

KAA - kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

KAA riktar sig till dig som är 16-20 år och inte har någon syselsättning.

Första steget, för dig som inte har någon sysselsättning, är ett individuellt samtal där vi hjälper dig vidare i dina funderingar om din framtid. Vi erbjuder dig praktik och studier eller lotsar dig vidare till andra aktörer.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-01-14