KAA

För vägledning och information inför gymnasievalet kan du prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola. Denna sida och dess länkar informerar dig om hur du skall gå till väga för att komma vidare med studier.

KAA - kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

KAA riktar sig till dig som är 16-20 år och inte har någon sysselsättning.

Första steget, för dig som inte har någon sysselsättning, är ett individuellt samtal där vi hjälper dig vidare i dina funderingar om din framtid. Vi erbjuder dig praktik och studier eller lotsar dig vidare till andra aktörer.


Kontakt

Senast ändrad • 2022-06-14

Kontakt