Mottagningsteamet

Bild

I Åstorps kommun har vi ett mottagningsteam som finns på Björnekullaskolan. Teamet är till för familjer som inte varit inne i det svenska skolsystemet tidigare.

Familjen tar kontakt med Mottagningsteamet antingen via telefon eller via mail.

Tel: 042-641 80, email: ann.karlsson@astorp.se

Teamet behöver veta hur många vuxna som kommer, antalet barn i familjen och ålder på dessa samt vilket språk familjen talar.

Teamet träffas på Björnekullaskolan och tar emot bokningar ons- och torsdagar.

I teamet ingår samordnare, skolsköterska och tolk.

Vid familjens första besök görs en allmän kartläggning med hjälp av tolk, om hur skolgången sett ut mm. Familjen kommer också att träffa skolsköterskan själv och hon kommer att genomföra syn, hörsel, vikt och längdkontroll.

Familjen behöver ha någon form av identitetshandling med sig. Det är bra om alla papper (de som finns) gällande barnen, såsom vaccinationsintyg, betyg mm tas med.

Vi beräknar att varje samtal/kartläggning 1, kommer att ta ca 1 timme. Om det är flera barn i familjen får man lägga till 30 minuter/skolbarn extra, när man bokar. Detta innebär att vi kan ta emot upp till tre familjer/vecka.

Eleverna kommer att träffa samordnaren i mottagningsteamet en gång till för kartläggning av kunskaper vad gäller litteracitet och numeracitet. Detta besök beräknas ta ca 3 timmar/elev.

Vid första besöket får familjen information om hur svenska skolan fungerar med betyg, utvecklingssamtal och vilka ämnen som eleven kommer att läsa.

Information ges också om vilka olika möjligheter det finns för eleverna efter grundskolan.

Skolledning på respektive skola/område får ett mail om att eleven är på gång och resultaten av kartläggningarna skickas via internposten till dem.

Varje skola kallar sedan familjen till samtal inför skolstart.

Ann Karlsson Petra Kihlgren

Samordnare Skolsköterska

Senast ändrad • 2021-06-13