Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är en egen skolform för dig som fyllt 20 år, har en medfödd eller förvärvad hjärnskada och vill komplettera en tidigare utbildning.

Komvux som särskild utbildning är en skolform som passar dig som tidigare gått i särskolan och behöver komplettera din utbildning. Den passar också dig som har en förvärvad hjärnskada.

Komvux som särskild utbildning ger kunskaper motsvarande det som ges i:

  • den obligatoriska grundsärskolan
  • den obligatriska träningsskolan
  • specialutformade progam på gymnasieskolan.

Studierna planeras indivuduellt och har anpassat innehåll.

Till våren kommer vi att ha lektioner på Tisdagar klockan 13.00- 16.00 med paus mellan klockan 14.10 och 14.30 samt Torsdagar 8.30 - 11.40 med paus mellan 10.00 och 10.30. Vi kommer att vara på plats i sal 25. Skolstart den 11 januari 2022.

Eleverna kan kombinera studier och praktik. Vi erjuder kurser i matematik, svenska, engelska och omvärdskunskap. Betyg utfärdas efter tillgång på plats.


Ansökan till komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning har kontinuerligt intag efter tillgång på plats. Ansökan görs sriftligt och skickas till Vuxenutbildningscentrum.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-12-20

Kontakt