Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är en egen skolform för dig som fyllt 20 år, har en medfödd eller förvärvad hjärnskada och vill komplettera en tidigare utbildning.

Komvux som särskild utbildning är en skolform som passar dig som tidigare gått i särskolan och behöver komplettera din utbildning. Den passar också dig som har en förvärvad hjärnskada.

Komvux som särskild utbildning ger kunskaper motsvarande det som ges i:

  • den obligatoriska grundsärskolan
  • den obligatriska träningsskolan
  • specialutformade progam på gymnasieskolan.

Studierna planeras indivuduellt och har anpassat innehåll. Just nu sker undervisning via Google i Classroom 13.30 -16.00 på tisdagar. Till hösten är undervisningen belagd på tisdagar och torsdagar 13.00 - 16.00 och då är vi tillbaka i skolans lokaler igen.

Eleverna kan kombinera studier och praktik. Vi erjuder kurser i matematik, svenska, engelska och omvärdskunskap. Betyg utfärdas efter tillgång på plats.

 

Ansökan till komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning har kontinuerligt intag efter tillgång på plats. Ansökan görs sriftligt och skickas till Vuxenutbildningscentrum.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-05-14