Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Kontakt

Nedan finner du tider för telefonkontakt samt mail till receptionen på vuxenutbildningscentrum, studie- och yrkesvägledare samt KAA-samordnare.

Receptionen Vuxenutbildningscentrum
Måndag ‑ tisdag, 08:00 - 15:00
Onsdag, 10:00-15:00
Torsdag - fredag, 08:00-15:00

Mail: receptionvux@astorp.se
Telefon: 042-64358 Länk till annan webbplats.


Studie- och yrkesvägledare - GRUV, GYVUX, SFI, Yrkesvux och eftergymnasiala studier

Alla frågor skall i första hand ställas till syvvux@astorp.se


Telefontider:

Måndag: 09:00 - 10:00

Tisdag: 09:00 - 10:00

Torsdag: 13:00-14:00

Fredag: 13:00 - 14:00

 

Telefon: 042-64348 Länk till annan webbplats.

 

Övriga tider:
Mail: syvvux@astorp.se


Studie- och yrkesvägledare - Introduktionsprogrammet IM

Telefon: 042-64141 Länk till annan webbplats.
Mail: syvim@astorp.se


KAA-Samordnare
Telefon: 042-64352
Mail: robert.eriksson@astorp.se

Kontakt

Senast ändrad • 2023-05-02

Kontakt