Kontakt

Nedan finner du tider för telefonkontakt samt mail till receptionen på vuxenutbildningscentrum, studie- och yrkesvägledare samt KAA-samordnare.

Receptionen Vuxenutbildning
Måndag ‑ fredag, 08:00 - 15:00.
Mail: receptionvux@astorp.se
Telefon: 042-64358

Studie- och yrkesvägledare - GRUV, GYVUX, SFI D, Yrkesvux och eftergymnasiala studier

Telefontider:
Måndag: 09:00 - 10:00
Tisdag: 13:00-14:00
Torsdag: 13:00-14:00
Fredag: 09:00-10:00

Telefon: 042-64348

Övriga tider:
Mail: syvvux@astorp.se


Studie- och yrkesvägledare - IM, SFI A, SFI B och SFI C

Telefon: 042-64141
Mail: syvim@astorp.se

KAA-Samordnare
Telefon: 042-64352
Mail: robert.eriksson@astorp.se

Kontakt

Senast ändrad • 2022-09-14

Kontakt