Prövning

Du som studerar eller vill göra en prövning för att bedöma kunskaper i förhållande till kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.

Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även dig som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

Elever i gymnasieskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete, om eleven har fått minst betyget E på kursen eller gymnasiearbetet.

Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.

Prövning i Landskrona

Numera görs alla prövningar i Landskrona.

Senast ändrad • 2020-04-15

Kontakt