Brandskydd och sotning

Kunskaper om brandskydd rör både dig som privatperson och företag, föreningar och organisationer. Här hittar du information om ansvar och tips för ökad brandsäkerhet.

Brandskydd handlar om att förebygga och eliminera brandrisker. Det handlar också om att se till så att konsekvenserna av en eventuell brand blir så små som möjligt.

Grundläggande brandskydd hemma

  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
  • Kontrollera att du har en fungerande brandvarnare.
  • Skaffa en brandsläckare. En pulversläckare på 6 kg rekommenderas.
  • Tänk på att inte ha brännbart material på balkongen eller i trapphuset.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-14

Kontakt