Arkitekturpriset

Från och med 2024 delar Åstorps kommun ut ett årligt arkitekturpris för att uppmärksamma och främja god arkitektur, innovativt byggande och hållbara lösningar som berikar det offentliga rummet i Åstorps kommun. På denna sida berättar vi mer och hur du kan nominera till arkitekturpriset.

Syftet med arkitekturpriset är att främja god arkitektur, innovativt byggande och hållbara lösningar genom att uppmärksamma väl genomförda projekt som berikar Åstorps kommuns livsmiljö och skapar värden i det offentliga rummet. Syftet är även att bidra till att öka kunskap och intresse för god arkitektur bland kommunens invånare och byggaktörer.

Kriterier för arkitekturpriset

Arkitekturpriset kan tilldelas alla typer av privat och offentlig nybyggnation, tillbyggnader, ombyggnader eller ändringar av redan befintliga byggnadsverk eller miljöer, byggnadsvård, stadsrum, landskapsmiljöer, park- och andra anläggningar.

Byggnaden eller åtgärden får vara högst tre år gammal från färdigställandet. Även kontinuerligt välskötta miljöer och byggnader med kulturhistoriska värden kan nomineras.

Kriterier vi tittar på är bland annat att byggnaden är av hög arkitektonisk kvalitet, som bidrar till en god stads- eller landskapsbild, hållbara lösningar för att minimera miljöpåverkan eller hänsyn till den ursprungliga byggnadens uttryck.

Ett annat kriterium kan vara att en befintlig byggnad underhålls på ett sätt som tillvaratar kvaliteter och med stor hänsyn till byggnadens tekniska, historiska eller konstnärliga värden. En byggnad som återställts till ursprungligt skick eller ett stadsrum eller landskapsprojekt som bidrar till en väl utformad livsmiljö kan också nomineras till arkitekturpriset.

Nominera

Alla är välkomna att nominera till kulturpriset, också juridiska personer eller organisationer. Du kan nominera mellan den 1 augusti till och med den 15 september. Information om hur du nominerar publiceras på kommunens hemsida.

Beslut om pristagare

En arbetsgrupp granskar nomineringarna och väljer ut högst fem finalister. Det är bygg- och miljönämnden som beslutar vilket objekt eller åtgärd som tilldelas priset.

Kontakt

 • Byggkontoret

  042 - 640 00

  bygg@astorp.se

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Telefontid till handläggare vardagar klockan 10-12. eller mejla byggkontoret på adress ovan. Övrig tid kan du få hjälp av kundtjänst med enklare frågor måndag-onsdag 8-16, torsdag 8-17 och fredag 8-15.

Senast ändrad • 2024-07-15

Kontakt