Bevarandeprogram

Ett bevarandeprogram är en hjälp för kommunen vid beslut om bygglov och detaljplaner i ett särskilt område. Det är också till för att öka förståelsen och engagemanget för varför våra kulturmiljöer är viktiga att utveckla och bevara.

Bevarandeprogram dokumenterar bebyggelse och bebyggelsemiljöer i en tätort som är värda att bibehålla och bevara. Programmet ska bland annat användas för att skapa riktlinjer för framtida utveckling och vidare till- och ombyggnationer, men även lyfta fram kulturhistoriska värden.

Bevarandeprogram för Hyllinge

Antaget i kommunfullmäktige 2022-08-29

Riktlinjerna i bevarandeprogrammet är utarbetade av Arkitektkontor Arén AB i nära samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Åstorps kommun. Den 2 juni 2022 bjöd kommunen in allmänheten till en träff där vi presenterade bevarandeprogrammet och bjöd in till diskussion. Den 29 augusti 2022 antogs bevarandeprogrammet för Hyllinge tätort i kommunfullmäktige.

Här kan du ta del av bevarandeprogrammet

På Hyllinge bibliotek finns en tryckt upplaga av bevarandeprogrammet för Hyllinge.

Bevarandeprogram för Kvidinge på gång

Arkitektkontor Arén som tillsammans med kommunen tagit fram bevarandeprogrammet för Hyllinge har fått i uppdrag att göra samma sak för Kvidinge. Arbetet har startat igång och en dokumentering och inventering av tätorten har påbörjats. Framöver kommer det även att anordnas ett dialogmöte kring bevarandeprogrammet. Håll utkik på Åstorps kommuns webbplats för datum och plats.

På sikt finns även planer för att ta fram ett bevarandeprogram för centralorten Åstorp.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-09-16

Kontakt