Bevarandeprogram

Ett bevarandeprogram är en hjälp för kommunen vid beslut om bygglov och detaljplaner i ett särskilt område. Det är också till för att öka förståelsen och engagemanget för varför våra kulturmiljöer är viktiga att utveckla och bevara.

Bevarandeprogram dokumenterar bebyggelse och bebyggelsemiljöer i en tätort som är värda att bibehålla och bevara. Programmet ska bland annat användas för att skapa riktlinjer för framtida utveckling och vidare till- och ombyggnationer, men även lyfta fram kulturhistoriska värden.

Bevarandeprogram för Hyllinge

Antaget i kommunfullmäktige 2022-08-29

Riktlinjerna i bevarandeprogrammet är utarbetade av Arkitektkontor Arén AB i nära samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Åstorps kommun. Den 2 juni 2022 bjöd kommunen in allmänheten till en träff där vi presenterade bevarandeprogrammet och bjöd in till diskussion. Den 29 augusti 2022 antogs bevarandeprogrammet för Hyllinge tätort i kommunfullmäktige.

Här kan du ta del av bevarandeprogrammet

På Hyllinge bibliotek finns en tryckt upplaga av bevarandeprogrammet för Hyllinge.

Det går även att ta del av digitalt, nedan finns en länk till bevarandeprogrammet.


Bevarandeprogram för Kvidinge på gång

Arkitektkontor Arén som tillsammans med kommunen tagit fram bevarandeprogrammet för Hyllinge har fått i uppdrag att göra samma sak för Kvidinge. Bevarandeprogrammet är nu inventerat och färdigställt.

Syftet med bevarandeprogrammet är att det ska användas som ett hjälpmedel och ett arbetsredskap vid kommunens byggkontor. Den ska underlätta bedömningen av bygglovsärenden och andra åtgärder som berör den byggda miljön. Målet har varit att skapa ett verktyg med riktlinjer som ger en övergripande helhetssyn för att skydda bebyggelsen och bebyggelsemiljöer i Kvidinge.

Bevarandeprogrammet är även tänkt att fungera som ett redskap och vägledning vid fysisk planering. Genom att belysa de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena, ska bevarandeprogrammet göra dessa värden tydliga vid stadsplanering.

Detta bevarandeprogram är tänkt att förmedla Kvidinges befintliga värden att vara stolt över och ta med sig i framtiden samt också fungera som en inspirationskälla för framtida utveckling.

 

På sikt finns även planer för att ta fram ett bevarandeprogram för centralorten Åstorp.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-12-19

Kontakt