Bygga pool och dammar

När du ska bygga pool eller dammar som är djupare än 20 cm är det ett par saker du behöver tänka på. Här hittar du viktig information inför ditt byggprojekt.

För att uppföra en pool på din fastighet krävs oftast inget bygglov. Däremot kan det vara aktuellt att ansöka om marklov om du i samband med poolbygget ska schakta eller fylla marken på tomten så att markhöjden påverkas avsevärt.

Ska du i samband med poolbygget uppföra ett fast eller skjutbart pooltak så kan bygglov komma att krävas. Takets höjd och utformning avgör om bygglov behövs. Kontakta byggkontoret för att ta reda på om just din åtgärd kräver bygglov.

Om du ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet krävs en anmälan till NSVA.

Säkerhetskrav och skydd mot olyckor och drunkning

När du uppför en pool eller damm som är djupare än 20 cm är det viktigt att vidta åtgärder för att förhindra olyckor. Reglerna avser framför allt barnolycksfall då drunkning är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Det är anläggningens ägare som ansvarar för att säkerhetsbestämmelserna är uppfyllda.

Lämpliga skyddsanordningar kan exempelvis vara:

 • Ett staket med minst 90 cm i höjd försett med en låst grind som inte kan öppnas av barn. Staketet ska vara utformat så det varken går att klättra över det eller krypa under det.
 • En skyddstäckning i form av presenning eller skyddsnät med maskvidd om högst 50 mm. Skyddet ska hålla för att gå på och barn ska inte kunna krypa in under det eller lossa det. Täckningen bör dessutom vara så spänd så att inte regnvatten ansamlas på den. En vanlig presenning ska inte användas.
 • Ett fast eller skjutbart pooltak.

Små flyttbara pooler bör tömmas efter användning för att hindra olyckor. Ytterstegar bör alltid avlägsnas från anordningen när den inte används.

Kontakta byggkontoret vid frågor

Om du är osäker på vad som gäller för just ditt poolbygge så rekommenderar vi att du tar kontakt med byggkontoret i god tid innan byggstart.

Kontakt

 • Byggkontoret

  042 - 640 00

  bygg@astorp.se

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Telefontid till handläggare vardagar klockan 10-12. eller mejla byggkontoret på adress ovan. Övrig tid kan du få hjälp av kundtjänst med enklare frågor måndag-onsdag 8-16, torsdag 8-17 och fredag 8-15.

Senast ändrad • 2023-08-09

Kontakt