Åtgärder som inte kräver lov

Det finns flera åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan, exempelvis Attefallshus. Anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har meddelat startbesked.

Åtgärder som är anmälningspliktiga är till exempel:

  • Konstruktionsändringar av bärande delar av en byggnad
  • Installation av eldstad/braskamin
  • Installation eller väsentlig ändring av anordningar för vatten och avlopp
  • Ventilationssystem
  • Hissar
  • Att avsevärt förändra planlösningen

Mer information finns på Boverkets webbplats.

Anmäl åtgärder

Vid anmälan ska du fylla i anmälningsblanketten och bifoga plan- och fasadritningar som beskriver projektet.

OBS!Kontrollera före du skickar in ansökan att ritningar är:

  • skalenligt måttsatta
  • försedda med korrekt fastighetsbeteckning
  • Medgivande från grannen (om byggnationer är placerade närmare tomtgränsen än 4,5 meter)
Senast ändrad • 2020-10-21

Kontakt