Grannhörande

Som granne har du i vissa fall rätt att påverka eller göra din röst hörd om sådant som byggs bredvid din tomt. När kommunens handläggare prövar ett bygglov gör de ibland ett ”grannhörande” där de tar in synpunkter. Grannar kan också överklaga bygglovsbeslut.

Ett grannhörande innebär att byggkontoret samlar in och överväger grannars synpunkter innan vi fattar beslut om bygglov. Vi gör ett grannhörande i dessa fall:

  • Den som söker bygglov vill bygga något som inte stämmer överens med områdets detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Någon vill göra en åtgärd i ett område där det saknas detaljplan eller områdesbestämmelser för området.
  • När en granne vill bygga närmare din fastighetsgräns än 4,5 meter (avståndet grundar sig på brandskyddskrav).

Byggkontoret gör alltid en bedömning av vilka grannar som berörs av bygget och därför ska höras: till att börja med de som delar en tomtgräns eller bor på andra sidan en mindre väg, men ibland även andra. Om du är berörd får du ett brev från oss och kan lämna dina synpunkter i din digitala brevlåda. Har du inte någon digital brevlåda kan du kontakta byggkontoret eller medborgarkontoret. Observera att dina synpunkter behöver skickas in skriftligen.

Efter att synpunkterna samlats in får den som sökt bygglov möjlighet att bemöta de synpunkter som skickats in. Först därefter fattar byggkontoret beslut om bygglov.

Senast ändrad • 2022-09-02

Kontakt