Obligatorisk ventilationskontroll

Obilgatorisk ventilationskontroll (OVK) ska för vissa typer av ventilationssystem genomföras enligt olika tidsintervaller.

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att OVK genomförs enligt de tidsintervall som gäller för byggnadens ventilationssystem. Tidsintervallerna bestäms av Boverket.

Den funktionskontrollant som genomfört OVK ska skicka ett protokoll till kommunen samt ett intyg till byggnadens ägare som ansvarar för att intyget anslås väl synligt i byggnaden.

Senast ändrad • 2020-03-02

Kontakt