Installera solpaneler

Här hittar du vägledning till när du vill installera solpaneler på ditt bostadshus.

Om du installerar solpaneler på en byggnad och följer byggnadens form krävs inte bygglov. Detta gäller både inom och utanför detaljplan.

Då krävs bygglov

Du behöver ansöka om bygglov då solpanener:

 • planeras på byggnaden och inte följer byggnadens form.
 • monteras på en byggnad eller inom ett område som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • placeras på ett område som utgör en värdefull miljö.
 • planeras i ett område där det finns förutbestämda bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser som motsätter en sådan åtgärd.

Solpaneler som monteras på marken kan kräva bygglov. Kontrollera detta genom att skicka in en skiss eller handling till byggkontoret innan montering.

Kontakta byggkontoret i Åstorp Kommun för att ta reda på om din bostad är särskilt värdefull. De gör då en bedömning till om en ansökan om bygglov krävs.

Placering av panelerna

Panelerna ska installeras så att inga störande reflektioner uppkommer och stör omgivningen. Installationen bör även vara samlad på byggnaden.

Brandsäkerhet och solpaneler

Solpanelernas placering ska ta hänsyn till brandsäkerhet. För att förbättra säkerheten för räddningspersonal bör solcellsanläggningen förses med anordning som bryter strömförsörjningen från solcellerna. Det finns olika alternativ till detta. Läs mer hos Räddningstjänsten Skåne nordväst.

Vilka handlingar behövs skickas in tillsammans med en ansökan?

 • Situationsplan. På situationsplanen visar du vilken eller vilka byggnader som du avser att montera solpanelerna och hur de är tänkt att placeras.
 • Fasadritning. På fasadritningen ritar du in solpanelernas placering och lutning.
 • Fotografi på den byggnad som solpanelerna ska monteras på.


Kontakt

 • Byggkontoret

  042 - 640 00

  bygg@astorp.se

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Telefontid till handläggare vardagar klockan 10-12. eller mejla byggkontoret på adress ovan. Övrig tid kan du få hjälp av kundtjänst med enklare frågor måndag-onsdag 8-16, torsdag 8-17 och fredag 8-15.

Senast ändrad • 2023-08-31

Kontakt