Snöröjning

Åstorps kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator.

Vårt mål med vinterväghållningen är att hålla en hög trafiksäkerhet, ha god framkomlighet och bra tillgänglighet i trafiksystemet. Vi delar upp vinterväghållningen i prioritet A, B och C.

Gator ska inte halkbekämpas förebyggande. Vägen får inte ha ett snödjup över 5 cm och ska vara snöfri senast 3 timmar efter att snöfallet upphör.

Vägen får inte ha ett snödjup över 5 cm och ska vara snöfri senast 10 timmar efter att snöfallet upphör.

Vägen får inte ha ett snödjup över 8 cm och ska vara snöfri senast 10 timmar efter att snöfallet upphör.

Fastighetsägares ansvar

Du är som är fastighetsägare ska snöröja och halkbekämpa gångbanan utanför din tomtgräns. Om det kommer mycket snö kan kommunen ploga igen gångbanor i bostadsområden. Du behöver då halkbekämpa gångutrymmet utanför snövallen.

Vi rekommenderar att du halkbekämpar med stenflis, som finns att hämta kostnadsfritt vid kommunens förråd på Annedalsgatan 5 i Åstorp. Ta med egen hink.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-12-09

Kontakt