Snöröjning

Åstorps kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunens offentliga ytor. Vårt mål är att hålla en hög trafiksäkerhet och god framkomlighet i trafiken. Vinterberedskapen är igång från 1 december till 31 mars.

Snöröjning påbörjas vid snödjup på fem centimeter. Först plogas kommunens större vägar och cykelvägar. Därefter plogar vi mindre gator, mindre gång- och cykelvägar och slutligen övriga allmänna ytor som parkeringsplatser och torg.

Vid halkbekämpning av vägar och gator används stenflis. Genomfartsleder halkbekämpas med salt. Vi använder inte salt på gång- och cykelbanor för att skona djurens tassar.

 • Genomfartsleder och huvudgator.
 • Uppsamlande gång- och cykelvägar som går mellan tätorter, till skolor, hållplatser och övrig samhällsservice.
 • Uppsamlingsgator (gator som samlar upp trafik från bostadsgator och leder ut större huvudgator) och bostadsgator.
 • Mindre gång- och cykelbanor som går inom villaområden och genom grönområden.
 • Övriga allmänna ytor (torg och parkeringsplatser).

Fastighetsägares ansvar

Du är som är fastighetsägare är skyldig att snöröja och halkbekämpa gångbanan utanför din tomtgräns. Om det kommer mycket snö kan kommunen ploga igen gångbanor i bostadsområden. Du behöver då halkbekämpa gångutrymmet utanför snövallen.

Vi rekommenderar att du halkbekämpar med stenflis, som finns att hämta kostnadsfritt vid kommunens förråd på Annedalsgatan 5 i Åstorp. Ta med egen hink.

Kontakt

 • Tekniska kontoret

  042-640 00

  tekniska@astorp.se

 • Journummer tekniska kontoret

  073-417 52 11

  Telefonen är öppen vardagar 16.00-07.00 och dygnet runt på helger.


  Observera att det inte går att skicka in ärende via sms till journumret.

Senast ändrad • 2023-11-22

Kontakt