Förslag till översiktsplan

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Åstorp. Den nya översiktsplanen har under perioden 21 juni-21 september 2021 funnits tillgänglig för granskning. Du har under denna period kunnat lämna synpunkter på innehållet.

Översiktsplanen beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska utvecklas på lång sikt. Den nya översiktsplanen, ÖP 2021, sträcker sig till 2040 och förväntas kunna antas av kommunfullmäktige 2021.

Hur skapar vi en bra livsmiljö för dem som bor här om 5, 10 eller 30 år? Vilka grönområden är viktiga? Vad behöver du för en fungerande vardag?

Översiktsplan 2021 - så här ser granskningsförslaget ut

ÖP 2021 samt dess kartor och texter är digitala. Under granskningen ville vi visa och få synpunkter på förslaget till översiktsplan efter de ändringar som hade gjorts sedan samrådet. I granskningshandlingen ingår även en miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse.

Granskningen är nu avslutad. Du kan fortfarande ta del av dokumentversionen av granskningsförslaget till ÖP 2021, genom att klicka på länkarna nedan:

Samrådsredogörelse

Här kan du läsa alla synpunkter och svar från samrådet som hölls oktober-december 2020.

Digital informationsträff

Torsdagen den 9 september klockan 18:00-19:00 hölls en digital informationsträff. Du kunde då delta hemifrån och skicka in frågor till oss som jobbar med planen. Under träffen presenterades översiktsplaneförslaget och frågor som skickades in via sms under sändningen besvarades. Du kan ta del av sändningen även nu i efterhand via länken nedan:

OBS! Det går inte att skicka in frågor till numret som presenteras i informationsträffen nu i efterhand. Om du har frågor om översiktsplanen är du alltid välkommen att kontakta kommunens kundtjänst.

Det tidigare samrådsförslaget

Här kan du ta del av det förslag till översiktsplan som var på samråd under oktober-december 2020 (pdf):

OBS! Förslaget till översiktsplan har alltså ändrats efter samrådet.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-10-26