Förslag till översiktsplan

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Åstorp. Den nya översiktsplanen finns nu tillgänglig för granskning från den 21 juni till och med 21 september 2021. Du kan under denna period ta del av planförslaget och lämna synpunkter på innehållet.

Översiktsplanen beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska utvecklas på lång sikt. Den nya översiktsplanen, ÖP 2021, sträcker sig till 2040 och förväntas kunna antas av kommunfullmäktige 2021.

Hur skapar vi en bra livsmiljö för dem som bor här om 5, 10 eller 30 år? Vilka grönområden är viktiga? Vad behöver du för en fungerande vardag?

Översiktsplan 2021 - så här ser granskningsförslaget ut

ÖP 2021 samt dess kartor och texter är digitala. Under granskningen vill vi visa och få synpunkter på förslaget till översiktsplan efter de ändringar som har gjorts sedan samrådet. I granskningshandlingen ingår även en miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse.

Ta del av granskningsförslaget till ÖP 2021 via länken nedan:

Vill du hellre läsa en pappersversion av översiktsplanen?

Du kan ta del av läsexemplar på Medborgarkontoret, Storgatan 7 i Åstorp (för kontaktinformation och öppettider, se längst ner på sidan).

Du kan även välja att spara ner och skriva ut översiktsplanen som pdf om du föredrar det. Detta gör du genom att öppna den digitala översiktsplanen och klicka på länken ”Ladda ner ÖP 2021 här”, som du finner längst upp i högra hörnet i översiktsplanen.

Lämna synpunkter senast den 21 september

Du kan lämna synpunkter på planförslaget via e-post till sbf@astorp.se eller med post till Samhällsbyggnadsförvaltningen Åstorps kommun, Storgatan 7, 265 80 Åstorp. Märk ditt mejl eller ditt brev med ”Yttrande ÖP 2021”. Dina synpunkter måste vara skriftliga och vi måste ha mottagit dem senast tisdagen den 21 september 2021.

Samrådsredogörelse

Här kan du läsa alla synpunkter och svar från samrådet som hölls oktober-december 2020.

Träffa oss för att prata ÖP 2021

Under sommaren kommer du kunna träffa tjänstepersoner och politiker för att ställa frågor om översiktsplanen. Vi kommer kunna mötas utomhus vid ett antal tillfällen som presenteras löpande här. Observera att vi förhåller oss till pandemilagstiftningens restriktioner. Vi ber dig därför att tänka på att hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk.

Tisdag 22/6:

  • Åstorp, Gamla torg kl. 9-12
  • Hyllinge, entrén till Familia köpcentrum kl. 13-16

Onsdag 23/6:

  • Kvidinge, gräsmattan vid Matöppet kl. 9-12
  • Åstorp, gamla torg kl. 13-16

Välkommen förbi med dina frågor!

Vi kommer även hålla en digital informationsträff, där du kan delta hemifrån och skicka in frågor till oss som jobbar med planen. Informationsträffen kommer äga rum den 9 september klockan 18:00-19:00. Länk och mer information om detta kommer presenteras här under sommaren.

Det tidigare samrådsförslaget

Här kan du ta del av det förslag till översiktsplan som var på samråd under oktober-december 2020 (pdf):

OBS! Förslaget till översiktsplan har alltså ändrats efter samrådet.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-06-21