Förslag till översiktsplan

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Åstorp. Samrådet är nu avslutat men du kan fortfarande ta del av förslaget.

Översiktsplanen beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska utvecklas på lång sikt. Den nya översiktsplanen, Översiktsplan 2021, sträcker sig till 2040 och förväntas kunna antas av kommunfullmäktige 2021.

Hur skapar vi en bra livsmiljö för dem som bor här om 5, 10 eller 30 år? Vilka grönområden är viktiga? Vad behöver du för en fungerande vardag?

Översiktsplan 2021 - så här ser samrådsförslaget ut

Du kan ta del av samrådsförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning via länkarna:

Samrådet är avslutat

Samrådet är avslutat och vi kommer nu att sammanställa alla synpunkter och bearbeta förslaget till översiktsplan inför granskningen, som kommer att äga rum under sommaren 2021. Då kan du se och lämna synpunkter på det slutliga förslaget innan det lämnas över till kommunfullmäktige för antagande.

Under samrådstiden 20 oktober till 21 december 2020 har du kunnat ta del av planförslaget och lämna dina synpunkter på planen via mejl, brev eller direkt i markanvändningskartan i den digitala översiktsplanen. På grund av pandemiläget har vi dessvärre inte kunnat träffas fysiskt, men vi har varit tillgängliga på telefon, via mejl och på medborgarkontoret alla vardagar. Du har även kunnat ta del av en film på vår hemsida, där det som föreslås i översiktsplanen har presenterats. En utställning som sammanfattar översiktsplanen har också funnits att ta del av utomhus i Åstorp.

Många har passat på att tycka till om vårt förslag till Åstorps nya översiktsplan. Synpunkterna hjälper oss i arbetet med att planera, utveckla och förvalta kommunens tätorter och landsbygd. Översiktsplanen beskriver den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och målet är att skapa ett hållbart Åstorp för dig som bor eller arbetar här.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-02-10