Förslag till översiktsplan

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Åstorp. Nu finns ett förslag som vi gärna vill ha dina synpunkter på. Du kan lämna dina synpunkter mellan 20 oktober till 21 december.

Översiktsplanen beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska utvecklas på lång sikt. Den nya översiktsplan, Översiktsplan 2021, sträcker sig till 2040 och förväntas kunna antas av kommunfullmäktige 2021.

Hur skapar vi en bra livsmiljö för dem som bor här om 5, 10 eller 30 år? Vilka grönområden är viktiga? Vad behöver du för en fungerande vardag? Du kan lämna dina synpunkter fram till den 21 december i en digital karta eller träffa oss på utvalda platser.

Översiktsplan 2021 - så här ser samrådsförslaget ut

I den digitala översiktsplanen kan du ta del av förslaget.

Översiktsplan 2021

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

Du kan skicka in dina synpunkter på förslaget i den digitala översiktsplanen. Detta kan göras på olika sätt, antingen:

  • digitalt direkt i den digitala översiktsplanen på karta och i text
  • genom att skriva till oss: sbf@astorp.se eller samhällsbyggnadsförvaltningen, 265 80 Åstorp.

Om du behöver hjälp med tekniken kan du besöka Medborgarkontoret i Åstorp.

Förändringar med anledning av covid-19

På grund av den rådande pandemin finns det just nu inga planerade träffar med tjänstepersoner och politiker. Den utställning som skulle vara på biblioteken kan du nu ta del av utomhus. Planscher med sammanfattning av översiktsplanen finns att ta del av på fönstret som vetter mot Gamla torg vid Storgatan 6 i Åstorp.

Vi följer utvecklingen av smittspridningen i Skåne och beroende på utvecklingen kan det bli aktuellt att förlänga samrådsperioden och genomföra fysiska träffar efter årsskiftet.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-11-20